Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Głównym Celem Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest skupianie absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w stowarzyszeniu, utrzymanie stałych kontaktów z absolwentami, wymiana doświadczeń oraz świadczenie pomocy koleżeńskiej.

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nowowiejska 24 00-665 Warszawa

KRS 0000987233

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 29 maja 2024 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 r., godz. 17.00 w Warszawie (budynek Instytutu Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, w sali T105) Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
 4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
 5. Udzielenie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej i Członkom Zarządu za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Stowarzyszenia.
 10. Seminarium nt. Lotnisko Przasnysz – dziś i jutro – dr inż. Antonii Kopyt
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w formie elektronicznej do dnia 07.06.2024 r. na adres:  absolwenci.meil@pw.edu.pl

strona internetowa: www.meil.com.pl