Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Głównym Celem Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest skupianie absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w stowarzyszeniu, utrzymanie stałych kontaktów z absolwentami, wymiana doświadczeń oraz świadczenie pomocy koleżeńskiej.